Teams wijkverpleging

Heeft u thuis zorg nodig? Dan kunt u rechtstreeks bellen met het wijkteam van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bij u in de buurt! Een wijkverpleegkundige komt dan bij u thuis om samen met u en uw familie/mantelzorger te kijken welke en hoeveel zorg nodig is. Wijkverpleging valt onder de basisverzekering; dus geen eigen risico of eigen bijdrage. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts en kunt rechtstreeks contact opnemen.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land werkt met kleine teams die met elkaar én met u en uw sociale netwerk de zorg voor u organiseren in uw wijk of dorp. Zo heeft u een vast team, persoonlijk en vertrouwd. Wijkverpleging is de landelijke naam voor wat u kent als thuiszorg. Onze wijkteams bestaan uit deskundige verpleegkundigen en verzorgenden.

Wij bieden u alle vormen van verpleging en verzorging thuis, overdag en ‘s nachts. Er is altijd een wijkteam bij u in de buurt! De wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in de wijk en zij beoordeelt samen met u wat nodig is en wat de omgeving kan betekenen. Dit wordt vastgelegd in een Zorgplan. De zorgverlening kan vervolgens direct van start! Niet alleen ouderen komen in aanmerking voor wijkverpleging. Ook chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en mensen die uit het ziekenhuis komen en zorg nodig hebben. Wij werken daarbij nauw samen met huisartsen en andere lokale partners.

U kunt bij uw wijkteam van Zorggroep Oude en Nieuwe Land terecht voor medische handelingen, zoals pijnbestrijding, medicijnen geven, infuus verzorgen, insuline spuiten, en/of stoma- en wondverzorging. Ook bieden we hulp bij dagelijkse handelingen zoals opstaan, wassen, douchen, aankleden, naar het toilet gaan, het aan- of uittrekken van steunkousen en verstrekken van hulpmiddelen en verpleegartikelen. De wijkteams verzorgen ook de achterwacht bij personenalarmering. De Zorggroep heeft allerlei specialisaties in eigen huis, zoals palliatieve en/of terminale begeleiding, dementiezorg en nachtzorg.

Snel contact

Bekijk hier welk team in uw wijk/dorp zorg verleent. Hier vindt u ook de directe contactgegevens van het wijkteam bij u in de buurt. Heeft u een vraag of wilt u uw zorgen delen? Wij staan u graag te woord!