Respijtzorg

Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen, en dus respijt verlenen.

Woonzorgcentrum Hof van Smeden
In Woonzorgcentrum Hof van Smeden in Emmeloord is het mogelijk om gedurende de zomerperiode gebruik te maken van respijtzorg. Hiervoor dient u dan wel vóór 1 juni van het lopende jaar een aanvraag in te dienen.

Overige locaties
Wilt u gebruik maken van respijtzorg op een andere locatie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, bijvoorbeeld verzorgingshuis Wittesteijn in Emmeloord, verzorgingshuis Markehof in Marknesse of woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove, dan is dit mogelijk. Helaas is het niet mogelijk de beschikbaarheid van een 'respijt'kamer op deze locaties van te voren te garanderen. Over de mogelijkheden gaan wij graag met u in overleg.

Contact en meer informatie?
Onze zorgbemiddelaars zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken via tel. (0527) 61 49 95 of e-mail: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl