Palliatieve zorg

Thuis sterven in een vertrouwde omgeving is de wens van veel mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Bij palliatieve zorg staat het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voorop. Voor zowel degene die ongeneeslijk ziek is en in de laatste levensfase is gekomen als zijn of haar naasten. Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt deze zorg door professionele verzorgenden/verpleegkundigen, die op dit terrein gespecialiseerd zijn, met respect voor wensen en privacy. Zij (kunnen) hierbij ondersteuning krijgen van een breed regionaal netwerk.

De wijkverpleegkundige palliatieve zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land kan u in deze periode met passende zorg bijstaan. Zorg die in een vertrouwde omgeving gericht is op het verlichten van het lijden, om troost te bieden, vragen te beantwoorden, waar nodig te helpen bij contacten met huisarts, specialist en anderen en om de mantelzorger even te ontlasten.

In een huisbezoek kan zij samen met u en uw naasten bespreken en delen welke zorg in uw situatie passend of helpend kan zijn op het moment dat het nodig is.

Contact en meer informatie?
Wilt u meer weten over zorg en ondersteuning in de laatste levensfase, dan kan de wijkverpleegkundige u hierover informeren via tel. (06) 10040934 of e-mail palliatievezorg@zorggroep-onl.nl