Nachtzorg

Het leven, dus ook het verzorgen, houdt niet op als het nacht wordt
Familie en/of andere hulpverleners hebben ook een goede nachtrust nodig om hun verzorgende taak de volgende dag weer uitgerust op zich te kunnen nemen. Voor mensen die ’s nachts zorg nodig hebben, is het goed te weten dat er ook 's nachts een beroep gedaan kan worden op de medewerkers van de Ambulante Nachtzorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Welke zorg bieden wij?
U kunt een beroep doen op de Ambulante Nachtzorg voor geplande zorg, incidenteel geplande zorg, ongeplande zorg of bij personenalarmering.

  • Bij geplande zorg komen wij ’s nachts, op een afgesproken tijdstip bij u langs voor het bieden van verzorging en/of verpleging.
  • Bij ongeplande zorg gaat het bijvoorbeeld om een valincident. Wij zullen dan proberen zo snel mogelijk, na een oproep, te zorgen voor hulp door één van onze medewerkers.
  • Bij incidenteel geplande zorg komen wij bij u langs als u door omstandigheden niet door uw reguliere verzorgende of verpleegkundige geholpen kunt worden. Bij voorbeeld wanneer u een avond uitgaat en u niet meer door de late dienst naar bed geholpen kunt worden.


Voorbeelden van zorgverlening

  • Het toedienen van medicijnen.
  • Het verwisselen van een katheter.
  • Ondersteuning bij de toiletgang.
  • Een verschoningsmoment bij incontinentie.
  • Een extra controle om te kijken of alles goed is.
  • Alarmopvolging.
  • Deskundige ondersteuning in de terminale fase.

Contact en meer informatie
Ambulante Nachtzorg Steenwijkerland
T: (0521) 74 40 31
E: thuisnachtzorgnwo@zorggroep-onl.nl

Ambulante Nachtzorg Noordoostpolder/Urk
T: (0527) 74 41 38
E: thuisnachtzorgnopurk@zorggroep-onl.nl