Medisch technisch Handelen

Steeds meer intensieve therapieën, die voorheen alleen in een ziekenhuis mogelijk waren, kunnen tegenwoordig ook in de thuissituatie plaatsvinden. Voor de uitvoering van de meeste medisch-technische handelingen kan een beroep worden gedaan op verpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Medisch-technische zorg thuis
Thuiszorgtechnologie schept voorwaarden, zodat cliënten op een verantwoorde manier thuis medisch-technische zorg kunnen krijgen. Zo kan de cliënt eerder naar huis, na een verblijf in het ziekenhuis of kan zelfs een ziekenhuisopname worden voorkomen. Het Instructieteam Medisch Technisch Handelen (MTH) bestaat uit MTH-verpleegkundigen, die naast algemene verpleegkundige zorg, gespecialiseerd zijn in de organisatie, ondersteuning en/of uitvoering van medisch-technische zorg aan cliënten thuis. Verder verzorgen zij voor collegae scholingen op het gebied van medisch-technisch handelen. Het team werkt regionaal en is dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar en inzetbaar.

Werkwijze
De verpleegkundigen uit het Instructieteam MTH werken volgens protocollen. Deze komen zoveel mogelijk overeen met de werkwijze in de ziekenhuizen. Ze dragen, in overleg met huisarts of specialist, zorg voor alle voorwaarden, bijvoorbeeld zorgcoördinatie, inzet van verpleeg-technische hulpmiddelen en de logistiek voor de inzet van de zorg. Al deze handelingen kunnen door een MTH-verpleegkundige van Zorggroep Oude en Nieuwe Land worden uitgevoerd.

Advies, instructie en voorlichting
Als de situatie het mogelijk maakt kan de MTH-verpleegkundige ook, kosteloos, enkele huisbezoeken afleggen om cliënten zelf bijvoorbeeld de werking van een pomp te instrueren, advies en voorlichting te geven.

Mogelijkheden thuis
De MTH-verpleegkundige kan in de thuissituatie de volgende handelingen verrichten:
toedienen van:

 • parenteraal vocht en voeding (centraal en perifeer),
 • enterale voeding (maagsonde, jejunumsonde, PEG sonde, etc);
 • inbrengen van maagsonde;
 • verzorgen van PEG sonde;
 • verwisselen Mc Key button;
 • subcutane pijnbestrijding;
 • tracheotomie en tracheastoma verzorgen;
 • toedienen intraveneuze medicatie: antibiotica, immunoglobines, corticosteroïden, chemotherapie,
 • pijnbestrijdingsmiddelen (via port-a-cath of pomp);
 • spinale en epidurale pijnbestrijding;
 • maagdrainage;
 • diversen zoals port-a-cath aanprikken, CAPD zorg, beademing, suprapubische katheter, verwisselen, injecteren.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via telelefoonnummer (0527) 74 40 64. Voor minder dringende zaken kunt u ons ook mailen: thuiszorgmth@zorggroep-onl.nl De MTH-verpleegkundige wordt opgeroepen en neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. In de meeste situaties kan de zorg binnen 24 uur gestart worden.

De MTH-verpleegkundigen zijn zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar en inzetbaar (voor cliënten, andere zorgverleners en huisartsen). Het aanmelden van een nieuwe cliëntsituatie gaat via de huisarts, specialist of transferverpleegkundige. Als u nog aanvullende informatie wenst over het MTH-team of als u nog vragen heeft, kunt u ons op bovenstaande telefoonnummer bereiken.