Diabeteszorg

Behoefte aan extra begeleiding bij het leren injecteren van insuline en /of bloedglucose controleren? Twijfelt u of u op de juiste wijze uw bloedglucose prikt en/of insuline injecteert? Bent u in verband met andere beperkingen niet in staat om dit zelf te doen en wilt u hier hulp bij?

Met al deze vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige van de Vakgroep Diabetes van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zij inventariseert welke zorg/begeleiding nodig is en bepaalt samen met u hoe deze het beste gegeven kan worden. De verpleegkundige legt het u in alle rust uit en neemt de tijd om met u te oefenen.

Samenwerking
De verpleegkundige van de Vakgroep werkt nauw samen met de collega-verpleegkundigen en met andere zorgverleners, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en diabetesverpleegkundigen uit diverse ziekenhuizen.

Begeleiding en steun
De begeleiding is gericht op informatie en/of instructie geven over wat diabetes is, factoren die van invloed zijn op de glucosewaarden, complicaties, zelfcontrole, injectiemateriaal en technieken, te hoge en te lage glucosewaarden en het leren omgaan met de aandoening, zowel voor de cliënt als naaste omgeving.

Kosten
Als u behoefte heeft aan een huisbezoek van de verpleegkundige die met u in gesprek gaat over diabetes, dan kan dit door gebruik te maken van de dienst ‘Advies, instructie en voorlichting’. Dit zijn maximaal 5 bezoeken en deze zijn gratis. Als u op vaste momenten en voor langere tijd behoefte heeft aan zorg, kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw verpleegkundige kan zo nodig deze aanvraag voor u verzorgen.

Diabetesverpleegkundigen
De diabetesverpleegkundigen informeren, instrueren en begeleiden cliënten met diabetes mellitus. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Leefstijladviezen
  • medicatiegebruik
  • uitleg van de verschillende materialen en hulpmiddelen
  • begeleiding rondom diabetesinstelling
  • het accepteren van een chronische aandoening.

Vraagbaak
De diabetesverpleegkundige doet meer. Zij bevorderen kennis en deskundigheid van medewerkers in verschillende disciplines van de gezondheidszorg, zoals de thuiszorg en verzorgingshuiszorg, maar ook binnen huisartsenpraktijken, etc. Zij werken nauw samen met de verpleegkundigen van de Vakgroep Diabetes van de Zorggroep. Zij fungeren als vraagbaak voor zowel cliënten als professionals. Verder ontwikkelen de diabetesverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land algemene richtlijnen en spelen zij in op individuele situaties die om aanpassing vragen.

Netwerk
De diabetesverpleegkundigen onderhouden contacten met huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten, maar ook met de farmaceutische industrie. Daarnaast nemen zij deel aan structurele of ad-hoc overlegvormen.

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn Henny Kleine en Alice Schuurmans de diabetesverpleegkundigen. Zij zijn inzetbaar in het hele werkgebied van de Zorggroep (Noordoostpolder, Steenwijkerland en Urk). Iedereen kan de diabetesverpleegkundigen bellen voor advies en informatie. Zij hebben telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00-13.00 uur, via telefoonnummer: (0527) 63 04 01. U kunt ook mailen: diabetesverpleegkundigen@zorggroep-onl.nl Kometenlaan 1, 8303 CN Emmeloord