Het Nieuwe Tij

Het Nieuwe Tij richt zich in het bijzonder op jonge mensen met dementie. Dementie op jonge leeftijd is geen uitzondering meer. Alles wat eerst zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar veranderen. ‘Zelfstandig de dag doorkomen’ kan ineens een probleem zijn. Het Nieuwe Tij ondersteunt jonge mensen met dementie, om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Zij en hun familie kunnen hier terecht voor het ontmoeten van lotgenoten en voor het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Bij de eerste symptomen van dementie vervullen jong mensen met dementie nog een zeer actieve rol in de maatschappij. Zij hebben dikwijls nog een baan, rijden nog auto, zijn opvoeder en nog actief bij verenigingen. Van al deze rollen moeten zij afscheid nemen. Mensen onder de 65 jaar zijn vaak fysiek nog in goede conditie. Er is behoefte aan beweging en aan activiteiten die soms nog een verwantschap met werk hebben. Het zorgaanbod voor jonge mensen is anders dan voor oudere mensen met dementie. Veel aandacht is er voor het zinvol ervaren van het leven, door onderwerpen als werk, relatie, liefde, genieten en communicatie een plaats te geven.

Continuïteit en logische voortgang
Bij Het Nieuwe Tij wordt specialistische dementiezorg ingezet vanuit het Advies- en Behandelcentrum van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Verder zorgen wij er voor dat de zorgverlening wordt opgenomen in het zogenoemde ‘ketenprogramma’. Dit wil zeggen dat de verschillende professionals waarvan de deelnemer zorg krijgt, goed samenwerken en hun dienstverlening zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Dit geeft continuïteit en logische voortgang.

Voor de dagbesteding van Het Nieuwe Tij is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Binnenlopen om een kijkje te komen nemen, mag natuurlijk altijd! Ook organiseren wij, als ontmoetingscentrum, activiteiten die zonder indicatie te bezoeken zijn.

Ontmoetingscentrum
Naast het gezamenlijk afstemmen van dagbesteding, is Het Nieuwe Tij ook een ontmoetingscentrum. Veel jonge mensen met dementie en hun partner en/of mantelzorger willen graag over hun situatie kunnen praten. Contacten met lotgenoten en professionele begeleiding zijn dan erg belangrijk.

Partner en/of mantelzorger
Het Nieuwe Tij zorgt er ook voor dat de mantelzorger wat ontlast wordt. Mede hierdoor is de zware taak van mantelzorg langer vol te houden. De mantelzorger kan gewoon zijn/haar werk blijven doen. Vanuit Het Nieuwe Tij worden, naast informatie en praktische hulp, themabijeenkomsten aangeboden. Als het nodig is om de zorgverlening tijdelijk ook ’s nachts over te nemen, dan staat bij Het Nieuw Tij de logeerkamer klaar.

Contact
Het Nieuwe Tij is gevestigd in Talma Hof in Emmeloord. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.30 uur en flexibel in overleg. Voor vragen en/of aanmeldingen is onze zorgbemiddelaar te bereiken via tel. (0527) 61 49 95 of per e-mail: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.