Het Nieuwe Tij

Het Nieuwe Tij richt zich in het bijzonder op jonge mensen met dementie. Dementie op jonge leeftijd is geen uitzondering meer. Alles wat eerst zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar veranderen. Bij de eerste symptomen van dementie vervullen jonge mensen met dementie nog een actieve rol in de maatschappij. Zij hebben dikwijls nog een baan, zijn opvoeder en zijn nog actief bij verenigingen. Mensen onder de 65 jaar zijn vaak fysiek nog in goede conditie.

Er is behoefte aan beweging en aan activiteiten die soms nog een verwantschap met werk hebben. Het zorgaanbod voor jonge mensen is anders dan voor oudere mensen met dementie. Veel aandacht is er voor het zinvol ervaren van het leven, door onderwerpen als werk, relatie, liefde, genieten en communicatie een plaats te geven. Bij Het Nieuwe Tij wordt vooraf geen programma vastgelegd maar gekeken vanuit uw specifieke vraag en behoefte wat nodig is. Samen met u denken wij in mogelijkheden.

Lotgenotencontact/themabijeenkomsten
Ervaring leert dat mensen met dementie (jong en oud) en hun partner en/of mantelzorger graag over hun situatie willen praten. Contact met lotgenoten en professionele begeleiding kan daarbij helpen. Er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd waar u en uw partner en/of mantelzorger aan kunnen deelnemen.

Logeeropvang
Vanuit de dagbesteding bieden wij tevens de mogelijkheid tot logeeropvang in de locatie Talma Hof. Dit wordt respijtzorg genoemd. Uw partner of mantelzorger is nauw betrokken bij de zorg die u vraagt. Soms is er dan de behoefte om even ontlast te worden. We kijken graag samen met u waar en hoe wij dit voor u mogelijk kunnen maken.

Meer informatie
Het Nieuwe Tij is gevestigd in Talma Hof, Genemuidenstraat 4 in Emmeloord. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.30 uur (flexibel in overleg). Wilt u meer informatie of weten of één van onze groepen bij u aansluit? Of heeft u vragen over het doen van een aanvraag? Neemt u dan gerust contact met ons op. Het Nieuwe Tij, tel. (0527)72 57 88 of bel de zorgbemiddelaar via tel. (0527) 61 49 95 of per e-mail: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.