De Kruidenhof

Dagbesteding is bedoeld om mensen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk (samen) thuis te kunnen blijven wonen.

Somatiek
Voor mensen die lichamelijke problemen hebben door onder andere de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, een herseninfarct, hersenbloeding, na een ongeval/operatie,nieuwe heup of knie, bieden wij, afhankelijk van de zorgvraag, passende begeleiding en behandeling. Dat doen wij in samenwerking met u, uw partner en/of mantelzorger en indien nodig met de collega’s van de wijkverpleging. Er worden verschillende activiteiten aangeboden, individueel en in groepsverband. Dit alles in een sfeervolle en veilige omgeving waar niks moet en het sociale aspect een belangrijke rol speelt.

Psychogeriatrie
Bedoeld voor mensen met verschillende vormen van dementie en/of psychosociale problemen. Het dagprogramma bestaat uit zowel individuele- als groepsactiviteiten. Er wordt aandacht besteed aan het geheugen en het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van functies en vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan verschillende hobby-activiteiten, schrijven, koken, bakken en tuinieren. Ook hebben we een bewegingsgroep ‘Fit voor jong en oud’. Samen met u en uw partner en/of mantelzorger kijken we waar uw behoeften liggen. We vinden het belangrijk dat u zich veilig, gewaardeerd en vertrouwd voelt.

Lotgenotencontact/themabijeenkomsten
Ervaring leert dat mensen met dementie (jong en oud) en hun partner en/of mantelzorger graag over hun situatie willen praten. Contact met lotgenoten en professionele begeleiding kan daarbij helpen. Er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd waar u en uw partner en/of mantelzorger aan kunnen deelnemen.

Logeeropvang
Vanuit de dagbesteding bieden wij tevens de mogelijkheid tot logeeropvang in de locatie Talma Hof. Dit wordt respijtzorg genoemd. Uw partner of mantelzorger is nauw betrokken bij de zorg die u vraagt. Soms is er dan de behoefte om even ontlast te worden. We kijken graag samen met u waar en hoe wij dit voor u mogelijk kunnen maken.

Meer informatie
De Kruidenhof is gevestigd in Talma Hof, Genemuidenstraat 4 in Emmeloord en geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur (flexibel in overleg). Wilt u meer informatie of weten of één van onze groepen bij u aansluit? Of heeft u vragen over het doen van een aanvraag? Neemt u dan gerust contact met ons op. De Kruidenhof, tel. (0527) 72 57 87 of bel de zorgbemiddelaar via tel. (0527) 61 49 95 of per e-mail: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.