Dagbehandeling somatiek en geriatrie

Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord richt zich in het bijzonder op cliënten met meerdere problemen op lichamelijk en/of geestelijk gebied. Dagbehandeling is bedoeld om mensen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk (samen) thuis te kunnen blijven wonen.

Zorgleefplan
Samen met de cliënt en de familie/mantelzorger wordt door de specialist ouderengeneeskunde een individueel Zorgplan opgesteld. Hierin staat de zorgvraag centraal en de acties die erop zijn gericht om de mate van zelfstandigheid te handhaven of te verbeteren.

Door de specialist ouderengeneeskunde kunnen meerdere gespecialiseerde hulpverleners worden ingeschakeld zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psychomotore therapeut, een psycholoog en/of maatschappelijk werker. De specialist ouderengeneeskunde is binnen dagbehandeling verantwoordelijk voor uw medische begeleiding, maar uw huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg.

Contact en meer informatie?
Dagbehandeling (0527) 72 57 87