Donateur worden?

De Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land kan bestaan mede door giften van derden. Wilt u ook donateur worden? Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN- rekeningnummer: NL85RABO 0 11 42 40 469, t.n.v. Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Emmeloord.

Het Cliëntenvervoer is in handen van:
Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land
p/a Mevrouw E.M. Wonnink
Kometenlaan 1
8303 CN Emmeloord