Zorg thuis

De wijkverpleging van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving te laten wonen. Wijkverpleging is de landelijke term voor wat u kent als thuiszorg. Met onze wijkteams bieden wij u zorg aan huis, als aanvulling op wat u zelf nog kunt wat uw omgeving voor u kunt doen. Het kan gaan om zowel tijdelijke als langdurige situaties. Ook ’s nachts kunnen wij professionele hulp bieden.