Voorwaarden

Aanmelden
U kunt bij het maatschappelijk werk terecht zonder een verwijsbrief van uw huisarts of anderen. U kunt zich telefonisch (of persoonlijk op een spreekuur) aanmelden voor het maatschappelijk werk. Wij nemen dan snel contact met u op en maken een afspraak voor een eerste gesprek.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
De hulpverlening is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wij gaan er van uit dat u gemaakte afspraken met ons nakomt. Bent u bijvoorbeeld verhinderd, dan verzoeken wij u dat op tijd te melden.

Geheimhouding en privacy
Wij behandelen alle persoonlijke informatie vertrouwelijk; maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht en houden zich aan hun eigen beroepscode. Zonder uw toestemming wordt met anderen niet over u gesproken. Alleen misdrijven en ernstige misstanden zal een maatschappelijk werker volgens de beroepscode moeten melden bij instanties.