Budgetcursus

‘Weet wat u besteedt’
In een korte cursus van 5 bijeenkomsten leert u meer over:

  • het op orde brengen van uw administratie;
  • uw inkomsten en uitgaven;
  • waar u recht op heeft;
  • hoe u kunt (be)sparen;
  • hoe om te gaan met onbetaalde rekeningen.


Deze cursus is een samenwerkingsverband tussen het maatschappelijk werk en de GKB. Indien u zich wilt opgeven, kunt u dat doen bij de GKB-Drenthe, tel. (0592) 36 60 99.