Schoolmaatschappelijk werk

Op alle scholen in de Noordoostpolder en Urk, binnen het basis- en voortgezet onderwijs, wordt schoolmaatschappelijk werk ingezet. In Steenwijkerland op enkele scholen voor basisonderwijs. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft afspraken gemaakt met die scholen en/of gemeenten. Schoolmaatschappelijk werk richt zich op laagdrempelige, concrete en kortdurende hulp aan kinderen/jongeren en ouders op of via de school. Ook leerkrachten en docenten kunnen voor ondersteuning terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.

Waarom?
De school is een plek waar kinderen en jongeren een groot deel van hun tijd besteden. Als zich problemen voordoen in het leven of de ontwikkeling van kinderen is dat vaak snel zichtbaar op school. De functie van het schoolmaatschappelijk werk is om ouders en kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp op maat aan te bieden en zowel aan ouders als leerkrachten adviezen te geven. De schoolmaatschappelijk werker denkt actief mee over opvoedingskwesties van kinderen op school en thuis.

Werkwijze
De schoolmaatschappelijk werker heeft gesprekken met kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Soms op initiatief van de jongere zelf, soms op initiatief van een leerkracht of ouder. Deze gesprekken kunnen gericht zijn op een verheldering van problemen of de situatie of op de oplossing van specifieke problemen. Ze vinden plaats op school of in de thuissituatie. Aan de leerkrachten en de intern begeleiders kan consultatie en advies geboden worden. Als dit niet voldoende is of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:

  • relaties met vrienden en/of familie (incl. pesten);
  • weerbaarheid;
  • schoolverzuim en/of slechte schoolresultaten;
  • financiën / schulden;
  • identiteit;
  • omgaan met scheiding van ouders;
  • conflicten tussen school en ouders.


Daarnaast kan het schoolmaatschappelijk werk ingezet worden voor bijvoorbeeld:

  • bij het opzetten van preventieactiviteiten (themabijeenkomsten, sociale vaardigheidstrainingen);
  • deelname aan relevante zorg overleggen binnen of buiten de school;
  • deskundiger maken van leerkrachten in bijvoorbeeld het signaleren van psychosociale problemen.