Training sociale vaardigheden

Het AMW biedt sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren in de volgende leeftijdscategorien.

10 tot 12 jarigen (zie voor meer informatie bij Schatjes Katjes Watjes)
13 tot 15 jarigen
16 tot 20 jarigen

In deze trainingen komen de volgende aspecten aan de orde:

  • ‘nee’ te durven zeggen,
  • je grenzen aan te geven
  • conflicten of ruzies aan te gaan
  • om te gaan met kritiek,
  • je gevoelens te uiten
  • meer zelfvertrouwen op te bouwen.


Voordat je aan deze training begint, vindt er altijd een gesprek plaats om te kijken of je wensen en verwachtingen bij de training en de groep passen.