Kid's Skills

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert een aantal keren per jaar een sociale vaardigheidstraining. Deze training is bestemd voor kinderen in de leeftijd van tien tot en met twaalf jaar.

De sociale vaardigheidstraining is gebaseerd op de Kid's Skills methodiek. Kid's Skills stelt kinderen in staat vaardigheden te ontwikkelen op een natuurlijke, speelse manier. De zelfmotivatie en de leerprestaties van het kind verbeteren en het zelfvertrouwen groeit aanzienlijk. Het is een training die zowel oplossingsgericht als preventief bedoeld is. Centraal bij Kid's Skills staat dat alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld of verbeterd moeten worden. De nadruk wordt dus sterk gelegd op het verkrijgen van een oplossing in plaats van de aandacht te richten op het probleem.

  • Vindt uw kind het omgaan met anderen spannend en niet altijd gemakkelijk?
  • Wordt uw kind wel eens gepest en weet hij/zij niet hoe te reageren?
  • Vindt uw kind het lastig om te vragen of hij/zij mee mag doen?
  • Vindt uw kind het moeilijk om nee te zeggen als een vriendje iets van hem/haar wil lenen?

Samen met andere kinderen leren zij in deze training hoe ze met andere kinderen om kunnen gaan hoe ze op een juiste manier voor zichzelf op kunnen komen en leren omgaan met boosheid.
Tijdens de training worden kinderen bewust gemaakt van hun houding en emoties door veel te doen en te oefenen.