Individueel Maatschappelijk Werk

Meestal vindt de hulp van maatschappelijk werk plaats in individuele gesprekken, waarbij er ook aandacht is voor de context van de cliënt. In de meeste contacten met onze cliënten verloopt de hulpverlening volgens onderstaande stappen.

Aanmelding
U kunt zonder afspraak langskomen op één van de spreekuren. Ook kunt u zich telefonisch of via onze website aanmelden. Soms maakt iemand uit uw omgeving zich zorgen over u. Hij kan dan met u afspreken dat hij de eerste stap voor u gaat zetten en u aanmeldt.
Tijdens dit eerste contact worden uw persoonlijke gegevens besproken en uw vraag met u verkend. U krijgt dan meestal gelijk te horen of het maatschappelijk werk u verder kan helpen.

Intake
In dit eerste en uitgebreide gesprek worden uw situatie en achtergrond besproken en wordt helder waaraan u met behulp van het maatschappelijk werk wilt werken. De maatschappelijk werker maakt na dit gesprek een intakeverslag en een hulpverleningsplan, waarin de doelen van de hulp en de manier waarop dit gaat verlopen worden weergegeven.

Hulpverlening
Sommige problemen zijn het beste in een groep op te lossen, andere zijn meer geschikt voor individuele gesprekken. Soms zijn ze individueel op te lossen en soms is het juist beter om andere personen (bijvoorbeeld uw partner) of instellingen erbij te betrekken.


De maatschappelijk werker beschikt over diverse vormen van hulp. Samen met u maakt hij een keuze, zodat de hulpverlening op maat gemaakt wordt en leidt tot een verbetering van uw situatie of de oplossing van uw problemen.

Evaluatie en afsluiting
Tijdens de hulpverlening staan we regelmatig stil bij het effect dat de hulpverlening op u heeft. Zo kunnen we goed blijven aansluiten bij uw behoeftes en het ingezette traject op tijd bijstellen. Aan het eind van de hulpverlening nemen we tijd voor een evaluatie. Voor u een moment om terug te kijken op wat u bereikt heeft en voor ons een mogelijkheid om ons aanbod aan te passen en te verbeteren. Wij vragen u ook een evaluatieformulier in te vullen. Dit mag u anoniem doen.

Bekijk hier de brochure.