Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat in de privésfeer plaatsvindt en gepleegd wordt door partners, ouders, kinderen, andere familieleden of huisvrienden. Het kan gaan om fysiek, sexueel en/of geestelijk geweld. Ook verwaarlozing, intimidatie, economische onderdrukking of het opleggen van een sociaal isolement vallen onder huiselijk geweld.

Komt huiselijk geweld veel voor?
Ja, huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in ons land. Thuis is voor velen de meest onveilige plek die er bestaat. Vooral vrouwen, maar ook ouderen, kinderen en mannen zijn slachtoffer. Omdat dit geweld zich in de besloten sfeer van het gezin afspeelt, blijft het vaak verborgen voor de buitenwereld. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, en in alle culturen.

Wat kan het maatschappelijk werk betekenen?
U kunt zich melden bij het maatschappelijk werk om eens met een deskundige buitenstaander te praten over uw situatie. Want het is vaak heel lastig om geweld in de thuissituatie te stoppen. Geweld is veelal langzaam een relatie ingeslopen en wordt vaak steeds regelmatiger en ernstiger. Geweld stopt niet vanzelf: hoe eerder er wordt ingegrepen, des te beter. Hulp zoeken om het geweld te stoppen betekent niet automatisch dat u uw relatie moet beëindigen. Het maatschappelijk werk kan u helpen om zaken op een rijtje te zetten en het patroon van het huiselijk geweld te doorbreken. Soms met behulp van relatie- of bemiddelingsgesprekken, soms door te verwijzen naar andere instanties of zorgverleners. Omdat de gevolgen van huiselijk geweld zo ingrijpend kunnen zijn (ook voor kinderen die het geweld tussen ouders meemaken) is het van groot belang dat u voldoende moed verzamelt om de stap naar de hulpverlening te zetten.

Daarnaast kan het maatschappelijk werk ook hulp geven aan de getuigen van huiselijk geweld (vaak kinderen en jongeren) en soms de plegers. U kunt over huiselijk geweld meer informatie vinden op o.a. www.huiselijkgeweldflevoland.nl.