Training sociale vaardigheden

Deze trainingen zijn bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven moeite hebben met het opkomen voor zichzelf en het aangaan en onderhouden van contacten. Wanneer u bijvoorbeeld:

  • geen ’nee’ durft te zeggen;
  • moeite hebt om uw grenzen aan te geven;
  • geen conflicten durft aan te gaan;
  • moeite hebt met het uiten van gevoelens;
  • weinig zelfvertrouwen hebt,


kunt u veel baat hebben bij deze training. Voorafgaand aan de training vindt altijd een intakegesprek plaats om te kijken of uw wensen en verwachtingen overeenkomen met datgene wat de training biedt. Wij geven deze training aan volwassenen, jongeren en kinderen.

Voor informatie voor trainingen sociale vaardigheid voor kinderen en jongeren verwijzen we naar de pagina 'Maatschappelijk werk kinderen en jongeren'