Groepsmaatschappelijke werk

Veel mensen komen met eenzelfde soort vragen bij het maatschappelijk werk. Sommige van deze vragen zijn bij uitstek geschikt om samen met anderen aan te pakken. Lotgenotencontact kan bijvoorbeeld heel goed werken bij thema’s als rouwverwerking (verlies van een geliefde), omgaan met echtscheiding (o.a. KIES voor kinderen) en assertiviteit (opkomen voor jezelf).

Als voorbeeld noemen wij hier de assertiviteitsgroep voor volwassenen in Steenwijk. Deze bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Het gaat om een gemengde vaste groep van maximaal 12 deelnemers (in de leeftijd van 18 – 65 jaar). De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers. De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit een afwisseling van theorie, oefeningen en vooral het werken aan persoonlijke leerdoelen. De deelnemers steunen elkaar in het oefenen van assertief gedrag. De bijeenkomsten zijn over het algemeen in kantoortijd op een vaste werkdag. Vooraf aan de groepsbijeenkomsten vindt er altijd een intakegesprek met u plaats, waarin wederzijdse verwachtingen besproken zullen worden.

KIES-coaches
Voor kinderen/jongeren van gescheiden ouders organiseren KIES-coaches een spel- en praatgroep waarbij samen met leeftijdgenoten gepraat wordt en herkenning gevonden wordt. Dit alles met als doel om:

  • beter te communiceren met ouders
  • zich lekkerder in hun vel voelen zitten
  • scheiding beter leren begrijpen
  • beter weten wat te doen als er problemen zijn; meer contact hebben met de (meestal uitwonende) vader

Voor meer informatie in de Noordoostpolder hierover: www.cjgnoordoostpolder.nl