Zorggebouw Steenwijk

Diensten en producten vanuit dit zorggebouw zijn o.a.: thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning, verpleging, jeugdgezondheidszorg/consultatiebureau, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, jeugdhulpverlening, cursussen en themabijeenkomsten, uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen, opvoedingssteunpunt, Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en de Ledenadministratie Oude en Nieuwe Land.

Zorggebouw Steenwijk
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
Tel. (0521) 53 99 99
Fax (0521) 53 98 00
E-mail info@zorggroep-onl.nl
De openingstijden zijn van 8.30 - 17.00 uur.
(Dit zijn tevens de openingstijden voor de uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen.)

In Steenwijk zijn eveneens de clusters Personeel & Organisatieontwikkeling en
Financiën & Automatisering gevestigd.