Zorg en begeleiding

Zonnewiede werkt met een cliëntdossier. Daarin worden uw administratieve gegevens bewaard en zijn afspraken over de zorg die u krijgt vastgelegd. Dit zogenoemde Zorgleefplan stellen wij samen met u en uw familie op. Het gaat om afspraken over de zorgverlening, uw welzijn en persoonlijke omstandigheden. Uw wensen staan centraal! Samen met u wordt regelmatig bekeken of de afspraken nog kloppen en of alles naar wens verloopt. Uw cliëntdossier ligt bij u in uw appartement. Medewerkers en familieleden mogen er alleen met uw toestemming in kijken.

Familie is belangrijk en dat blijft in Zonnewiede zo. Uw familie kan, indien nodig, met vragen altijd terecht bij hun vaste contactpersoon.

Bij zorgverlening in ons verzorgingshuis kunt u denken aan zorgdiensten en specialistische zorg, huishoudelijke diensten, geestelijke verzorging, catering en mantelzorgondersteuning. Voor alle zorgvragen zijn, 24 uur per dag, deskundige verpleegkundigen, verzorgenden en medisch-technische specialisten oproepbaar.

Eerstelijns (zorg)diensten
Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn diverse professionals werkzaam in de zogenoemde eerstelijns (zorg)diensten. Hierbij kunt u o.a. denken aan een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Deze professionals zijn, op afspraak, regelmatig in Zonnewiede aanwezig. Maakt u liever gebruik van uw eigen fysiotherapeut of ergotherapeut, dan kan dit natuurlijk ook.

Huishoudelijke diensten
Uw appartement wordt wekelijks door een medewerker van de huishoudelijke dienst schoongemaakt. Zonnewiede stelt geen bedlinnen ter beschikking. Kiest u er voor de was door ons te laten verzorgen, dan betaalt u hiervoor maandelijks een vergoeding. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw kleding te laten stomen, dan zijn de kosten voor u eigen rekening.

Huisarts
Als u in Zonnewiede woont kunt u, als de afstand het toelaat, uw eigen huisarts houden. Aan het contact tussen u en uw huisarts verandert niets!

Geestelijke verzorging
Omdat veel bewoners uit de omgeving afkomstig zijn, blijft men doorgaans lid van de eigen gemeente. Naast uw relatie met vertegenwoordigers van de kerken kunt u ook gebruik maken van de ondersteuning van een geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger is regelmatig, ook op verzoek, aanwezig in Zonnewiede.

Mantelzorgondersteuning
Voordat u naar Zonnewiede komt, krijgt u wellicht geregeld hulp van familie, relaties, buren of de thuiszorg. Ook in ons verzorgingshuis blijft die mantelzorg van belang en een medewerker bespreekt dit met u en uw familie.

Dag Activiteiten Groep
Deelnemers van de Dag Activiteiten Groep (DAG) zijn één of meerdere dagen te gast in Zonnewiede. De DAG beschikt over een eigen ruimte. De deelnemers wonen niet in Zonnewiede maar brengen er hun dag door.