Wonen in Zonnewiede

Als zelfstandig wonen niet meer lukt, kunt u terecht in Verzorgingshuis Zonnewiede in Giethoorn. Zonnewiede beschikt over 23 ruime verzorgingshuisappartementen. Hiervan zijn drie voor tijdelijke bewoning ingericht. Daarnaast zijn er 35 aanleunwoningen bij Verzorgingshuis Zonnewiede, die eigendom zijn van woningcorporatie Wetland Wonen Groep.

Eigen sfeer
Verzorgingshuis Zonnewiede heeft een eigen sfeer. Die sfeer wordt gevormd door de bewoners, medewerkers, de omgeving en dagelijkse bezigheden. In Zonnewiede voelen bewoners zich thuis doordat het huis midden in het dorp en de gemeenschap staat. De verbondenheid, de vele activiteiten en het feit dat u altijd kunt kiezen of u wel of niet meedoet aan deze activiteiten zorgen voor het welbevinden van de bewoners.