Hoe komt u in aanmerking?

Om te kunnen verhuizen naar Verzorgingshuis Zonnewiede heeft u een indicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijk orgaan dat beoordeelt of u in aanmerking komt voor een verblijf in Zonnewiede. Meer informatie over de diverse zorgzwaartepakketten die in Zonnewiede worden aangeboden vindt u eveneens op deze website. Ook kunt u hier de verschillende ZZP-gebruikersgidsen downloaden.

Als uw indicatie bekend is, maakt de zorgbemiddelaar van Zonnewiede een afspraak met u om kennis te maken en informatie te verstrekken. Ook verzorgt zij graag een rondleiding in Zonnewiede. Uiteraard zijn voor dit gesprek ook uw naaste familieleden welkom!

Eigen bijdrag
Als u naar Zonnewiede verhuist, dient u een eigen bijdrage te betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt die bijdrage op basis van uw inkomen. Over dit onderwerp is de brochure ‘Uw eigen bijdrage zorg met verblijf’ beschikbaar.

Wachtlijst
Voor Zonnewiede is geregeld een wachtlijst. Onze zorgbemiddelaar kan u hierover informeren. Zij geeft u dan ook informatie over mogelijke andere locaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, zodat u weloverwogen uw keus kunt maken. De actuele wachtlijst is eveneens te vinden in het linkermenu.