Zorgprofiel

Het zorgprofiel hoort bij 'zorg met verblijf'. Dat is het recht om in een zorginstelling te wonen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis, een instelling voor gehandicaptenzorg of een GGZ-instelling. In een zorgprofiel staat wat voor soort zorg en ondersteuning u nodig heeft.

Er zijn veel verschillende Zorgprofielen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast welk zorgprofiel bij uw situatie past. Het zorgprofiel is eigenlijk een soort richtlijn. U kunt nog allerlei keuzes maken. Bijvoorbeeld om toch thuis te blijven wonen, en de zorg daar te krijgen. U spreekt met uw zorgaanbieder af welke zorg u precies krijgt. Deze afspraken staan in uw zorgplan.

Verschillende woonmogelijkheden

Heeft u een indicatie voor verblijf, en dus een zorgprofiel? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U woont in een instelling voor zorg met verblijf. Voorbeelden zijn: verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling voor verstandelijk, lichamelijke of zintuiglijk gehandicapten of GGZ instelling of RIBW.
 • U woont zelfstandig en krijgt de zorg van een zorginstelling (volledig pakket thuis).
 • U woont zelfstandig koopt zelf zorg in met een persoonsgebonden budget.
 • U woont zelfstandig kiest zelf welke zorg u van welke (thuiszorg)organisatie krijgt. Dit noemt men: het zorgprofiel omzetten in Wlz functies.
 • U staat op een wachtlijst voor een plaats in een zorginstelling, en krijgt voorlopig zorg thuis.


  Hoge en lage zorgprofielen

Volwassenen

Hoge zorgprofiel

 • Verpleging en Verzorging (V&V): 4 en hoger;
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG): 3 en hoger;
 • Licht verstandelijk gehandicaptenzorg (LVG): 1-5;
 • Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicaptenzorg (SGLVG);
 • Lichamelijk gehandicaptenzorg (LG): 2 en 4-7;
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG): auditief 2-4 en visueel 2-5.

Jeugd

Voor jeugd geldt dat deze zorgprofielen zijn overgegaan naar de Jeugdwet:

 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) 1 t/m 3
 • Licht verstandelijke gehandicaptenzorg (LVG) 1 t/m 5
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 1 t/m 7

De overige zorgprofielen voor jeugd zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg. Dat zijn:

 • Lichamelijke beperking (LG): 2 en 4-7.
 • Verpleging en verzorging (V&V): 4 en hoger.
 • Zintuiglijke beperking (ZG): 2 en hoger.
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG): 4 en hoger.