Zorg en begeleiding

Wittesteijn werkt met een cliëntdossier. Daarin staan uw administratieve gegevens en het zorgleefplan. Dat zorgleefplan stellen u en uw familie, samen met de eerstverantwoordelijke verzorgende, op. In het plan is niet alleen aandacht voor goede zorg, maar ook voor welzijn en uw persoonlijke omstandigheden. Wat u wilt staat centraal.

Het zorgleefplan is het draaiboek met de gemaakte afspraken en alle betrokkenen moeten zich er aan houden. Samen met u en eventueel uw familie wordt regelmatig bekeken of de afspraken nog kloppen, of alles goed loopt en of het plan aangepast moet worden. U heeft het beheer over uw cliëntdossier en het ligt bij u in het appartement. Uw familie is voor u vaak belangrijk en dat blijft zo. Er is voor hen een vast contactpersoon waar ze met vragen terecht kunnen.

Onder de zorg en begeleiding in Wittesteijn vallen onder meer de volgende zaken:
• Zorgdiensten en specialistische zorg
• Huishoudelijke diensten
• Geestelijke verzorging
• Mantelzorgondersteuning

Bewoners die in de loop der tijd meer aandacht, ondersteuning of zorg nodig hebben, kunnen via een indicatie in aanmerking komen voor ‘aanvullende zorg’ in Wittesteijn, zodat zij zolang mogelijk in Wittesteijn kunnen blijven wonen. Als het wonen in Wittesteijn, ook met aanvullende zorg, niet meer mogelijk is, wordt altijd in overleg gezocht naar een andere oplossing.

Verzorgingshuis Wittesteijn beschikt over een leerafdeling van ROC Friese Poort. Daardoor zijn veel jongeren als stagiair actief in Wittesteijn.

Eerstelijns (zorg)diensten
Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn diverse professionals werkzaam in de zogenoemde eerstelijns (zorg)diensten. Hierbij kunt u denken aan een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, enzovoort. Deze professionals zijn, op afspraak, regelmatig in Wittesteijn aanwezig.

Huishoudelijke diensten
Wittesteijn stelt geen bedlinnen ter beschikking. Kiest u er voor de was door Wittesteijn te laten verzorgen, dan betaalt u maandelijks een bedrag. Ook als uw kleding gestoomd moet worden, zijn de kosten voor eigen rekening. De appartementen worden door een medewerker van de huishoudelijke dienst wekelijks schoongemaakt.

Geestelijke verzorging
Eenmaal per week wordt er een oecumenische dienst verzorgd. Omdat er veel bewoners uit de omgeving afkomstig zijn, blijft men doorgaans lid van de eigen gemeente. Naast uw relatie met vertegenwoordigers van de kerken kunt u ook gebruik maken van de ondersteuning door een geestelijk verzorger van Wittesteijn.

Mantelzorgondersteuning
Voordat u naar Wittesteijn kwam, kreeg u waarschijnlijk geregeld hulp van familie, relaties, buren of de thuiszorg. Ook in een verzorgingshuis blijft die mantelzorg van belang en een medewerker zal dit met u en uw familie bespreken.

Huisarts
Als u in Wittesteijn woont kunt u, als de afstand het toelaat, uw eigen huisarts houden. Aan het contact tussen u en uw huisarts verandert niets.