Kwaliteitskaart

In de Nederlandse wet (de kwaliteitswet) staat dat zorgaanbieders ‘verantwoorde zorg’ moeten bieden.

Wat is ‘verantwoorde zorg’?
Dit is vastgelegd in het zogenaamde Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Dit systeem is ontwikkeld door verschillende mensen en organisaties uit de zorgsector, onder meer vertegenwoordigers van cliënten. Het gaat er om of de zorginstelling goed omgaat met de wensen, de eigen mening en de veiligheid van de cliënten.

Op www.kiesbeter.nl kunt u sinds september 2008 zelf zien hoe goed de kwaliteit van de zorg is in verschillende verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties in Nederland.

De kwaliteitskaart van Verzorgingshuis Wittesteijn vindt u hier.