Algemeen

Privacy
De medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaan zorgvuldig met uw privacy om en hanteren daarbij de landelijke wet- en regelgeving. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de folder ‘Privacy’ opvragen bij de woonzorgconsulent.

Kwaliteit
Alle locaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De Zorggroep heeft professionele verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten op allerlei terreinen in dienst. Zij zetten zich in om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Cliëntenraden
Wittesteijn heeft een eigen Cliëntenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten (bewoners). Deze raad vaardigt enkele leden af naar de Centrale Cliëntenraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Deze centrale raad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Als u gaat verhuizen naar Wittesteijn krijgt u hier uitgebreide informatie over.

De Centrale Cliëntenraad is bereikbaar via het Secretariaat Centrale Cliëntenraad, Kometenlaan 1, 8303 CN Emmeoord of telefoonnummer (0527) 68 94 00.

U heeft een klacht?
Het kan gebeuren dat u om bepaalde redenen niet tevreden bent over de gang van zaken. In eerste instantie wordt geprobeerd die klachten in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land een klachtenprocedure. De folder is verkrijgbaar bij de woonzorgconsulent. De folder ‘Zegt u het ons’ biedt u eveneens de mogelijkheid uw reactie over en ervaringen met onze zorgverlening te delen. Via de link 'U heeft een klacht' vindt u alle informatie.