Zorg en begeleiding

Specialist ouderengeneeskunde
Tijdens uw verblijf in Talma Hof neemt de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijkheid voor uw medische zorg op zich. De specialist ouderengeneeskunde overlegt samen met u en de eerstverantwoordelijke verzorgende welke hulpvragen u heeft. Vaak is sprake van complexe problematiek, dan roept de specialist ouderengeneeskunde, zo nodig, de hulp van andere specialisten in. De specialist ouderengeneeskunde werkt in Talma Hof nauw samen met praktijkverpleegkundigen. Als u gebruik maakt van de Dagbehandeling in Talma Hof, dan blijft uw huisarts uw contactpersoon. De arts van Talma Hof bewaakt in dat geval uw medische zorg en overlegt met uw huisarts.

Medewerkers
Een groot aantal professionals is betrokken bij uw behandeling en de verzorging, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, voedings- en huiskamerassistenten, diëtisten, activiteitenbegeleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsagogen en psychomotorisch therapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en externe specialisten.

Onder andere geestelijke verzorgers, vrijwilligers en medewerkers van het facilitair bedrijf, zoals magazijn, huishouding, linnendienst, keuken, intern transport en technische dienst, zorgen voor de juiste begeleiding en ondersteuning.