Wonen in Talma Hof

Als u gebruik maakt van de voorzieningen van Talma Hof is veelal langdurige, specialistische en multidisciplinaire verzorging nodig. Kortdurend verblijf behoort echter ook tot de mogelijkheden. Talma Hof beschikt over afdelingen voor cliënten met lichamelijke beperkingen (somatiek) en afdelingen voor cliënten met één van de vele vormen van dementie (psychogeriatrie). Ook cliënten die moeten revalideren na een ziekenhuisopname, die in de laatste fase van hun leven zijn of die een intensieve verzorging nodig hebben verblijven in Talma Hof.

In Talma Hof verblijft u in een één- of tweepersoons kamer. In die kamer is slechts beperkt ruimte voor eigen spulletjes. U heeft op uw kamer de beschikking over een kledingkast.

Dependances
Verpleeghuisdependance ’t Kompas is gevestigd op Urk, De Schakel in Emmeloord. De Schakel is een reactiveringsafdeling, die kortdurende zorg en behandeling biedt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn na een operatie, een val of een beroerte. Bij opname in De Schakel is het de bedoeling dat u uiteindelijk weer terugkeert naar huis of naar een andere passende woonvorm.

Dagbehandeling
Het verpleeghuis beschikt tevens over een dagbehandelingscentrum voor somatische en psychogeriatrische cliënten. DeDagbehandeling levert begeleiding en behandeling met als doel u zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven wonen. Meer informatie vindt u bij Dagbehandeling.

Expertise
Cliënten kunnen bij klachten gebruik maken van de expertise van het Advies- en Behandelcentrum van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Het Advies- en Behandelcentrum biedt de mogelijkheid voor poliklinische behandelingen. Deze poliklinische behandelingen worden verricht door fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en de psycholoog.