Crisisbedden bieden dé oplossing bij acute situaties

Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord heeft vier crisisbedden beschikbaar. Een voorziening waar behoefte aan is. De crisisbedden worden ingezet voor patiënten, op verwijzing van huisartsen, die acuut zorg nodig hebben. Deze voorziening is een uitkomst voor ouderen die plotseling in een zeer kwetsbare situatie verkeren.

Het is altijd een wens van Talma Hof geweest een dergelijke voorziening te kunnen bieden. Deze voorziening is er nog niet zo lang. Het bleek moeizaam om een crisisopvang te regelen. Vaak leverde het ‘geleur’ met de patiënt op en daar was niemand gelukkig mee. Nu is er de mogelijkheid om bij crisis snel iets te regelen. Op die manier wordt goede zorg geboden, de familie ontlast en 'is de druk er even vanaf'.

Criteria
Enkele criteria zijn verbonden aan het gebruik van een crisisbed. De patiënt moet acuut zorg nodig hebben, nog geen indicatie voor zorg met bewoning hebben en ook niet op de wachtlijst voor een verzorgings- of verpleeghuis staan. Binnen het verpleeghuis zijn er mogelijkheden voor zowel somatische (lichamelijke) als psychisch-geriatrische spoedgevallen. Er kan maximaal veertien dagen gebruik worden gemaakt van een crisisbed. In de praktijk blijkt dat dit voldoende lucht geeft. Er is even tijd om een vervolg te regelen.

Deze voorziening bespaart patiënten veel leed, moeizaam geregel en soms zelfs een ziekenhuisopname.