Cliëntenraadpleging

Een keer per twee jaar wordt, door een extern bureau, de tevredenheid van onze cliënten, volgens landelijke normen (C.Q. index) gemeten.

De resultaten van de laatste meting in Verpleeghuis Talma Hof vindt u hier:
Resultaten cliënten somatiek
Resultaten contactpersonen PG
Resultaten cliënten dagbehandeling