Algemeen

Privacy
De medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaan zorgvuldig met uw privacy om en hanteren daarbij de landelijke wet- en regelgeving. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de folder ‘Privacy’ opvragen bij de woonzorgconsulent.

Kwaliteit
Talma Hof en haar dependances voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft professionele verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten op allerlei terreinen in dienst. Zij zetten zich in om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Cliëntenraden
Talma Hof heeft een eigen cliëntenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten. Deze raad vaardigt leden af naar de Centrale Cliëntenraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Deze Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Als u gaat verhuizen naar Talma Hof krijgt u hier uitgebreide informatie over.

De Centrale Cliëntenraad is bereikbaar via het Secretariaat Centrale Cliëntenraad, Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk of telefoonnummer (0521) 539999.

Klachten
Het kan gebeuren dat u om bepaalde redenen niet tevreden bent over de gang van zaken. In eerste instantie wordt geprobeerd klachten in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land een klachtenprocedure. Talma Hof beschikt over een klachtenfunctionaris, die u daar alles over kan vertellen.


Voor psychogeriatrische cliënten is een aparte folder gemaakt. Daarin staat hoe u een klacht over de Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuis (BOPZ) kenbaar kunt maken. Deze klachtenprocedure is speciaal gericht op handelingen voor cliënten die wilsonbekwaam worden geacht. U kunt de folder bij de woonzorgconsulent krijgen. woonzorgconsulent. De folder ‘Zegt u het ons’ biedt u eveneens de mogelijkheid uw reactie over en ervaringen met onze zorgverlening te delen. Via de link 'U heeft een klacht' vindt u alle informatie.