Zorg en begeleiding

Onder de zorg en begeleiding in een woonzorgcentrum vallen onder meer zorgdiensten en specialistische zorg, persoonlijke verzorging, huishoudelijke diensten, geestelijke verzorging en mantelzorgondersteuning. De met u gemaakt afspraken over de zorg en begeleiding staan in het Zorgleefplan. Het Zorgleefplan is het draaiboek en alle betrokkenen moeten zich er aan houden. Samen met u en eventueel uw familie wordt regelmatig bekeken of de afspraken nog kloppen, of alles goed loopt en of het plan aangepast moet worden. Uw familie is voor u vaak belangrijk en dat blijft in Nieuw Clarenberg zo. Er is voor hen een vast contactpersoon waar ze met vragen terecht kunnen.

Eerstelijns (zorg)diensten
Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn diverse professionals werkzaam in de zogenoemde eerstelijns (zorg)diensten. Hierbij kunt u denken aan een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, enzovoort. Deze professionals zijn, op afspraak, regelmatig in Nieuw Clarenberg aanwezig.

Huishoudelijke diensten
Nieuw Clarenberg stelt geen bedlinnen ter beschikking. Kiest u er voor de was door het woonzorgcentrum te laten doen dan betaalt u maandelijks een bedrag. Ook als uw kleding gestoomd moet worden zijn de kosten voor eigen rekening. De verpleeghuisappartementen in Nieuw Clarenberg worden overigens wel voorzien van beddengoed, handdoeken en washandjes.De appartementen worden door een medewerker van de huishoudelijke dienst wekelijks schoongemaakt.

Geestelijke verzorging
Eenmaal per week wordt er een oecumenische dienst verzorgd. Omdat er veel bewoners uit de omgeving afkomstig zijn, blijft men doorgaans lid van de eigen gemeente. Naast de relatie met vertegenwoordigers van de kerk, waarvoor cliënt zelf heeft gekozen, biedt Zorggroep Oude en Nieuwe Land (vrijblijvende) mogelijkheid van geestelijke ondersteuning.

Mantelzorgondersteuning
Voordat u naar Nieuw Clarenberg kwam, kreeg u waarschijnlijk geregeld hulp van familie, relaties, buren of de thuiszorg. Ook in een woonzorgcentrum blijft die mantelzorg van belang en een medewerker zal dit met u en uw familie bespreken.

Huisarts
Als u in een Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg woont kunt u, als de afstand het toelaat, uw eigen huisarts houden. Aan het contact tussen u en uw huisarts verandert niets.
Als u komt wonen in een van de verpleeghuisappartementen aan de Venkel dan is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische zorg