Vitaliteit in het verzorgingshuis

De kwaliteit van leven wordt positief beïnvloed door een gezonde levensstijl. Gezondheidsbevordering heeft een hoge preventieve waarde. In het kader van gezondheidsbevordering en leefstijlverandering op het gebied van gezonder eten, drinken, preventie van middelengebruik en meer beweging, heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land een gericht aanbod.

Het stimuleren van een gezonde levenswijze krijgt op deze manier binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land extra aandacht. Wij hebben een aanbod ontwikkeld op het gebied van leefstijlinterventies voor de ouderen die bij ons wonen en hun mantelzorgers. De doelgroep die bij de Zorggroep woont heeft een gemiddelde leeftijd van 85 jaar. Naast het aanbieden van een aantal samenhangende interventies voor individuele cliënten, zijn er ook interventies voor specifieke doelgroepen ontwikkeld. De interventies die individuele cliënten wensen.

Vitaliteitsprogramma van Zorggroep Oude en Nieuwe Land