Dagactiviteitengroep (DAG)

Persoonlijke aandacht, dagstructuur, bevorderen zelfredzaamheid, ontspanning, ontlasten mantelzorg, gezelligheid en warmte, langer thuis wonen. Dat zijn de punten waar het bij de DAG allemaal om draait. DAG staat voor DagActiviteitenGroep, die in het leven is geroepen voor ouderen die thuis wonen en in de knel (dreigen te) komen op grond van leeftijd, ziekte of handicap.

Het gaat er bij de DAG niet om wat mensen niet meer kunnen, maar om wat ze juist nog wel kunnen. Elke groep heeft professionele begeleiding, die nadrukkelijk rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van elke deelnemer. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om alleen iets te gaan doen óf samen met anderen. De sfeer is ontspannen. De DAG begint met het drinken van een kopje koffie en het gezamenlijk lezen van de krant. Daarna volgen bezigheden, zoals creatieve bewegings- en doe-activiteiten. Er zijn ook geheugentrainingen, al dan niet in spelvorm. Af en toe maken de deelnemers een leuk uitstapje. Tussen de middag genieten de deelnemers samen van een warme maaltijd.

Doel
Een belangrijk doel van de DAG is om ouderen te helpen structuur in hun dagen aan te brengen. Het bezoek aan de DAG kan ook de mantelzorgers weer wat lucht geven. Uiteindelijk kan door deelname aan de DAG de zelfredzaamheid van de ouderen worden bevorderd.

Locatie
DAG wordt in Nieuw Clarenberg zeven dagen per week aangeboden van 10.00 – 16.00 uur. Het vervoer wordt voor u geregeld. Het is mogelijk om een ochtend kennis te komen maken.

Indicatie
Voor de DAG is een indicatie nodig. Nadere informatie kunt u opvragen bij onze zorgbemiddelaars, tel. (0527) 62 45 31. Download hier de Visie op Dagactiviteiten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

In de Noordoostpolder heeft de DAG een andere naam en invulling. Hier wordt deze vorm van zorg- en dienstverlening Samen de dag door genoemd.