Zorg en begeleiding

Markehof werkt met een cliëntdossier. Daarin staan uw administratieve gegevens en het zorgleefplan. Dat zorgleefplan stellen u en uw familie, samen met de eerstverantwoordelijke verzorgende, op. In het plan is niet alleen aandacht voor goede zorg, maar ook voor welzijn en uw persoonlijke omstandigheden. Wat u wilt staat centraal. Uw familie is voor u vaak belangrijk en dat blijft in Markehof zo. Er is voor hen een vast contactpersoon waar ze met vragen terecht kunnen.

Het zorgleefplan is het draaiboek met de gemaakte afspraken en alle betrokkenen moeten zich er aan houden. Samen met u en eventueel uw familie wordt regelmatig bekeken of de afspraken nog kloppen, of alles goed loopt en of het plan aangepast moet worden. U heeft zelf het beheer over uw cliëntdossier en het ligt bij u in het appartement.

Onder de zorg en begeleiding in een verzorgingshuis vallen onder meer de volgende zaken:
• Zorgdiensten en specialistische zorg
• Huishoudelijke diensten
• Geestelijke verzorging
• Mantelzorgondersteuning

De zorg in Markehof is niet oneindig. Het kan gebeuren dat u meer verzorging nodig heeft dan het verzorgingshuis kan bieden. Dan zal in overleg met u en uw familie naar een passende, andere oplossing gezocht worden.

Eerstelijns (zorg)diensten
Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn diverse professionals werkzaam in de zogenoemde eerstelijns (zorg)diensten. Hierbij kunt u denken aan een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, enzovoort. Deze professionals zijn, op afspraak, regelmatig in Markehof aanwezig.

Huishoudelijke diensten
De appartementen worden door een medewerker van de huishoudelijke dienst wekelijks schoongemaakt. Markehof stelt geen bedlinnen ter beschikking. Kiest u er voor de was door Markehof te laten verzorgen, dan betaalt u maandelijks een bedrag. Ook als uw kleding gestoomd moet worden, zijn de kosten voor eigen rekening.

Geestelijke verzorging
Iedere derde woensdag van de maand is er een eucharistieviering. Naast uw relatie met vertegenwoordigers van de kerken kunt u ook gebruik maken van de ondersteuning door een geestelijk verzorger van Markehof.

Mantelzorgondersteuning
Voordat u naar Markehof kwam, kreeg u waarschijnlijk geregeld hulp van familie, relaties, buren of de thuiszorg. Ook in een verzorgingshuis blijft die zogenaamde mantelzorg van belang en een medewerker zal dit met u en uw familie bespreken.

Huisarts
Als u naar Markehof verhuist bent u aangewezen op de huisartsenpraktijken van Marknesse.
Alle huisartsen van Marknesse zijn binnenkort gehuisvest in de huisartsenpost van Markehof.