Welzijn

Het gaat bij het wonen in een verzorgingshuis niet alleen om de woonruimte, de zorgverlening en de maaltijd. Het is belangrijk dat u zich thuis voelt. U bepaalt in Verzorgingshuis Markhof zelf uw dagindeling.

Maaltijden
Lekker eten is belangrijk en daarom wordt in Markehof veel aandacht besteedt aan de maaltijden. Markehof heeft een eigen restaurant waar u dagelijks kunt kiezen uit verschillende gerechten. U wordt, in een gezellige omgeving, bediend aan uw tafel. U kunt tussen twaalf en één uur binnenlopen om de warme maaltijd te gebruiken. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen uw warme maaltijd in uw appartement te eten. Ook gasten kunnen, tegen betaling, mee-eten in het restaurant. U kunt dit, bij voorkeur, een dag van tevoren aangeven, zodat rekening gehouden kan worden met hun komst. Behalve maaltijden beschikt Markehof ook over een kleine kaart waarvan u, gedurende openingstijden, kunt bestellen.

Activiteiten
Markehof is een actief huis waar veel te doen is. U kunt bijvoorbeeld samen met andere bewoners koffiedrinken, handwerken, een kerkdienst bezoeken, zingen, computeren, biljarten, bingo spelen en nog veel meer. U bepaalt altijd zelf of u ergens aan mee wilt doen.
Wonen in Markehof wordt zoveel mogelijk op uw wensen ingericht. Een groot aantal vrijwilligers is daarbij van onschatbare waarde. Zij ondersteunen de medewerkers en maken gezellige activiteiten mede mogelijk.

Maandelijks is er bovendien een koffiepraatje waar bewoners nieuwtjes horen en hun vragen en wensen kunnen bespreken. Daar wordt volop gebruik van gemaakt en op die manier spelen bewoners een actieve rol en worden zij betrokken bij wat er in huis gebeurt.

Diensten
Markehof beschikt niet over een winkel maar heeft wel een boodschappenservice. In het verzorgingshuis is een kapsalon gevestigd. Geregeld zijn ook de pedicure, de opticien en audicien aanwezig die u op afspraak kunt bezoeken. Markehof beschikt over een bibliotheek en er is iedere woensdagmorgen een Bijbellezing. Markehof heeft logeermogelijkheden voor gasten in het huis.

Wilt u een verjaardag vieren of een feestje geven, dan beschikt Markehof over een aantal ruimtes die u kunt huren. Wij verzorgen graag de catering voor u. Markehof beschikt tevens over het eigen huisblad ‘De Zonnewijzer' waar alle laatste nieuwtjes en aankondigingen te vinden zijn. De receptie is dé vraagbaak van het huis.

Vervoer
Als u ergens heen wilt, kunt u gebruik maken van het cliëntenvervoer. Dat wordt verzorgd door de Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Deze Stichting hanteert dezelfde tarieven als de Regiotaxi en er mag een begeleider gratis mee.

Radio en TV
Ieder appartement is aangesloten op het eigen interne kabelnet van Markehof. Via dit kabelnet kunt u alle reguliere zenders en de kerktelefoon van de kerken uit Marknesse ontvangen. Via de huislijn is het ook mogelijk de bijzondere activiteiten in het restaurant te volgen.

Telefoon
Markehof heeft een eigen telefooncentrale. U kunt dus niet uw oude telefoonnummer houden. De eigen centrale heeft als voordeel dat u binnen het huis gratis kunt telefoneren.

Rookbeleid
Zoals in alle openbare gebouwen mag ook in Markehof in de algemene ruimten niet gerookt worden. Uiteraard is roken binnen uw eigen appartement wel toegestaan.
Het kan gebeuren dat het brandalarm afgaat als meerdere mensen tegelijkertijd in uw appartement roken.