Nieuws zorgtechnologie Markehof

Nieuw telefoon- en zorgalarmeringssyteem

Sinds 11 januari 2016 hebben alle appartementen en aanleunwoningen van Markehof een nieuw zorgalarmeringssysteem, oftewel zusteroproepsysteem.

De nieuwe apparaten zien er zo uit:

alarmtoestel halszender trekschakelaar

De alarmeringen van bewoners komen direct binnen op de telefoons van medewerkers. Hierdoor hoeven zij niet meer onnodig naar de bewoners toe. Daardoor hebben bewoners meer privacy en het voorkomt onnodige storen, bijvoorbeeld tijdens de nachtrust.

Alle zorgmedewerkers zijn geschoold in de omgang met het nieuwe systeem. Zij kunnen de vragen van bewoners beantwoorden en hen zo nodig helpen met de nieuwe apparatuur.

Daarnaast is er een nieuw telefoonsysteem geïnstalleerd, dat zorgt voor een directere bereikbaarheid van de afdelingen voor familieleden en een eenvoudiger communicatie tussen medewerkers.

Het algemene nummer is vervallen en rechtstreeks bereikbaar zijn:

Vanuit haar visie op Betrokken zorg heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land onderzocht hoe zorgtechnologie als hulpmiddel is toe te passen voor het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid, zelfstandigheid, eigen regie en privacy van de bewoners. De Zorggroep kijkt hoe ze mede met technologie kan ondersteunen op een voor de bewoners en medewerkers passende manier.