Zorg en begeleiding

Hof van Smeden werkt met een cliëntdossier. Daarin staan uw administratieve gegevens en het zorgleefplan. Dat zorgleefplan stellen u en uw familie, samen met de eerstverantwoordelijke verzorgende, op. In het plan is niet alleen aandacht voor goede zorg, maar ook voor welzijn en uw persoonlijke omstandigheden. Wat u wilt staat centraal. Uw familie is voor u vaak belangrijk en dat blijft in Hof van Smeden zo. Er is voor hen een vast contactpersoon waar ze met vragen terecht kunnen.

Het zorgleefplan is het draaiboek met de gemaakte afspraken en alle betrokkenen moeten zich er aan houden. Samen met u en eventueel uw familie wordt regelmatig bekeken of de afspraken nog kloppen, of alles goed loopt en of het plan aangepast moet worden. U heeft zelf het beheer over uw cliëntdossier en het ligt bij u in het appartement.

Onder de zorg en begeleiding in Hof van Smeden vallen onder meer de volgende zaken:
• Zorgdiensten en specialistische zorg
• Huishoudelijke diensten
• Geestelijke verzorging
• Mantelzorgondersteuning

Bewoners die in de loop der tijd meer aandacht, ondersteuning of zorg nodig hebben, kunnen via een indicatie in aanmerking komen voor ‘aanvullende zorg’ in Hof van smeden, zodat zij zolang mogelijk in Hof van Smeden kunnen blijven wonen. Als het wonen in Hof van Smeden, ook met aanvullende zorg, niet meer mogelijk is, wordt altijd in overleg gezocht naar een andere oplossing.

Eerstelijns (zorg)diensten
Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn diverse professionals werkzaam in de zogenoemde eerstelijns (zorg)diensten. Hierbij kunt u denken aan een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, enzovoort. Deze professionals zijn, op afspraak, regelmatig in Hof van Smeden aanwezig.

Huishoudelijke diensten
Hof van Smeden stelt geen bedlinnen ter beschikking. Kiest u er voor de was door Hof van Smeden te laten verzorgen, dan betaalt u maandelijks een bedrag. Ook als uw kleding gestoomd moet worden, zijn de kosten voor eigen rekening. De appartementen worden door een medewerker van de huishoudelijke dienst wekelijks schoongemaakt.

Geestelijke verzorging
Eenmaal per week wordt er een oecumenische dienst verzorgd. Omdat er veel bewoners uit de omgeving afkomstig zijn, blijft men doorgaans lid van de eigen gemeente. Naast de relatie met vertegenwoordigers van de kerk, waarvoor cliënt zelf heeft gekozen, biedt Zorggroep Oude en Nieuwe Land (vrijblijvende) mogelijkheid van geestelijke ondersteuning.

Mantelzorgondersteuning
Voordat u naar Hof van Smeden kwam, kreeg u waarschijnlijk geregeld hulp van familie, relaties, buren of de thuiszorg. Ook in een woonzorgcentrum blijft die zogenaamde mantelzorg van belang en een medewerker zal dit met u en uw familie bespreken.

Huisarts
Als u in Hof van Smeden woont kunt u, als de afstand het toelaat, uw eigen huisarts houden. Aan het contact tussen u en uw huisarts verandert niets.