Hoe komt u in aanmerking?

Om te kunnen verhuizen naar Woonzorgcentrum Hof van Smeden moet u een indicatie hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijk orgaan, dat beoordeelt of u in aanmerking komt voor een verblijf in Hof van Smeden. Ook bepaalt het CIZ hoeveel zorg en aandacht u nodig heeft, dit wordt een Zorgzwaartepakket (ZZP) genoemd. Zo krijgt u een indicatie op maat. Als uw indicatie bekend is, maakt de woonzorgconsulent een afspraak met u om kennis te maken en informatie te verstrekken. Tevens kunt u een rondleiding krijgen in Hof van Smeden. Tijdens dit gesprek zijn, natuurlijk, ook uw naaste familieleden welkom.

Eigen bijdrage
Als u naar Hof van Smeden verhuist, moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt die bijdrage op basis van uw inkomen. Over dit onderwerp is de brochure: ‘Eigen bijdrage zorg met verblijf’ beschikbaar.