Cliëntenraden

Zorggroep Oude en Nieuwe Land hecht veel waarde aan de adviezen van de afzonderlijke cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad.


Het is hun taak om positieve en minder positieve ervaringen van cliënten te vertalen in beleidsadviezen. Het is dus erg belangrijk dat cliënten hun mening laten horen. Zonder ervaringen van cliënten kunnen de cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad hun werk niet doen. Minder positieve ervaringen worden gebruikt om kwaliteitsverbeteringen te realiseren en positieve ervaringen worden gebruikt als stimulans voor de toekomst.

Centrale cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land is gevormd uit alle cliëntenraden van de diverse locaties/werksoorten van de Zorggroep. e hoofdtaak van de Centrale Cliëntenraad is het behartigen van de belangen van (groepen) cliënten, die zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Secretariaat Centrale Cliëntenraad
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Postbus 155
8330 AD Steenwijk
Tel. (0521) 53 99 24
E-mail: bestuurssecretariaat@zorggroep-onl.nl

Cliëntenraden locaties
De verzorgingshuizen en woonzorgcentra van Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben een eigen Cliëntenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten (bewoners). Deze raad vaardigt enkele leden af naar de Centrale Cliëntenraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Deze centrale raad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
Als u gaat verhuizen naar één van de locaties van de Zorggroep, dan krijgt u uitgebreide informatie over de Cliëntenraad van het betreffende huis.

Cliëntenraad verpleeghuis
Verpleeghuis Talma Hof heeft een eigen Cliëntenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten. Ieder huis heeft een dergelijke raad en vaardigt leden af naar de Centrale Cliëntenraad. Deze Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen.
Als u gaat verhuizen naar Talma Hof krijgt u uitgebreide informatie over de taken en samenstelling van de Cliëntenraad Talma Hof.