Uw verblijf in De Schakel

Multidisciplinair behandelteam
In De Schakel werken verschillende deskundigen samen. De volgende disciplines kunnen betrokken zijn bij uw revalidatie: specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, psycholoog, geestelijk verzorger, activiteitenbegeleider, voedings-assistent en een maatschappelijk werker. Daarnaast ondersteunen de medewerkers van de verzorging u zowel overdag als ’s nachts waar dit nodig is bij uw persoonlijke verzorging.

De medewerkers van de huishouding zorgen er voor dat uw kamer in De Schakel op orde blijft zolang u dit zelf niet kunt doen. Zij helpen u waar nodig ook bij het oefenen van huishoudelijke activiteiten, als onderdeel van uw revalidatie.

Mantelzorgers helpen mee
De revalidatie heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. Uw mantelzorger wordt uitgenodigd een dag mee te kijken en mee te doen aan de revalidatie. Indien gewenst is er begeleiding beschikbaar voor uw partner of familie. Therapeuten geven wel eens oefeningen aan u mee. Deze kunt u met uw partner of familie oefenen. Dit kunnen oefeningen voor hand of been zijn, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten.

Bezoektijden
Er zijn geen vaste bezoektijden in De Schakel. U krijgt van de thera-peuten een agenda waarin de therapietijden en andere belangrijke afspraken kunnen worden bijgehouden, zodat uw bezoek hier rekening mee kan houden.