Dagbesteding en vervoer

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt verschillende vormen van dagbesteding en vervoer aan cliënten met of zonder behandeling. Deze (groeps)activiteiten worden aangeboden in verschillende locaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Steenwijkerland, de Noordoostpolder en op Urk.

Voor wie en waar

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt in Emmeloord verschillende vormen aan van dagbesteding. Dagbesteding voor mensen die een zorgvraag hebben op lichamelijk, geestelijk en/of psychosociaal gebied. Denkt u hierbij aan een groep voor mensen met lichamelijke problemen, niet aangeboren hersenletsel, jonge mensen met dementie en ouderen met dementie. Het kan gaan over dagbesteding met of zonder behandeling. Dagbesteding in Emmeloord wordt aangeboden vanuit een aparte voorziening gevestigd in Talma Hof.

Wat bieden wij
Bij de dagbesteding is veel aandacht voor het ervaren van leefplezier. Onderwerpen als werk, relatie, liefde, genieten en communicatie krijgen volop aandacht. Wij hebben een ruimte om te sporten, te computeren, een tuin en een werkplaats waar u gebruik van kunt maken. Op creatief gebied zijn er volop mogelijkheden. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij uw wensen en behoeften. Het gaat om invulling van een dag die voor u de moeite waard is.

Specialistische kennis en deskundigheid
Afhankelijk van uw indicatie bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van advies en deskundigheid van meerdere aanwezige professionals, zoals verpleegkundigen met specifieke aandachtsvelden, een specialist ouderen geneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog of geestelijk verzorger. We ervaren steeds vaker dat een combinatie van meerdere ziektebeelden specifieke aandacht vraagt. Het is dan prettig dat de juiste kennis en deskundigheid voorhanden is: vraaggericht in samenhang en afstemming met elkaar. Daarbij willen we ook met u en uw partner en/of mantelzorger meedenken over wat eventueel nodig kan zijn om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. We werken samen met casemanagers dementie die een adviserende en begeleidende rol hebben.

Vervoer
Cliënten die niet op eigen gelegenheid deze activiteiten kunnen bezoeken, komen in aanmerking voor de indicatie 'Vervoer'. De Zorggroep regelt dan het vervoer voor u. De medewerkers van de dagbesteding helpen u graag!

Maatwerk en aansluiting
Ons doel is zoveel mogelijk maatwerk te leveren en deze activiteiten en de openingstijden zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van onze cliënten. Hierover worden individuele afspraken gemaakt met betrokkenen en vastgelegd in het Zorgplan. Per regio is altijd één van de locaties, zeven dagen per week open.