De verzorgingshuizen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bieden, zowel binnen als buiten de muren, ondersteuning aan ouderen bij wonen, zorg en welzijn, zodat zij zolang mogelijk een eigen huishouding kunnen voeren in een omgeving waar zij zich geaccepteerd en gerespecteerd weten.

Het aanbod van behandeling, verpleging, zorg- , hulp- en dienstverlening binnen de verzorgingshuizen is groot en heeft onze voortdurende aandacht, mede met de inzet van gekwalificeerde medewerkers en vele vrijwilligers.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt bewoners van de verzorgingshuizen wooncomfort en de nabijheid van hulp en zorg indien nodig. De cliënt bepaalt zelf waar ondersteuning nodig is. Van alarmering, maaltijdvoorziening, deelname aan activiteiten, huisvesting tot allerlei vormen van zorgverlening. Het welzijn, en daarmee de eigen zelfstandigheid, geborgenheid, vrijheid en privacy van de bewoners, staat centraal.