De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Uw gegevens worden alleen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek gebruikt. De Zorggroep kijkt wel naar algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website (statistieken). Hier kan het bijvoorbeeld gaan om: het aantal bezoekers van de website, hoe lang een bezoek geduurd heeft, of er specifieke belangstelling is voor bepaalde pagina’s, op welke momenten van de dag er veel of er piekuren zijn en wat het browsertype van de bezoeker is. Met deze gegevens wil Zorggroep Oude en Nieuwe Land haar website voortdurend proberen te verbeteren.

Op de site van Zorggroep Oude en Nieuwe Land staan weblinks naar websites van andere organisaties. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt de Zorggroep geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties). De gegevensverwerking bij Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).