Wij bieden zorg- en dienstverlening aan de inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Van jong tot oud. Onze organisatie telt ongeveer 1800 medewerkers en 1000 vrijwilligers.

Ons aanbod is breed en gevarieerd. De meeste aandacht gaat uit naar (complexe) ouderenzorg in woonzorglocaties en bij u thuis. Ook bieden we jeugd- en maatschappelijke zorg (in de Noordoostpolder en Urk) en leveren we specialistische (eerstelijns)zorg en behandeling en revalidatie vanuit het Advies- en Behandelcentrum (ABC) en revalidatie De Schakel in Emmeloord.

Betrokken zorg
Al onze medewerkers zetten zich elke dag optimaal in om waarde toe te voegen aan het leven van onze cliënten. Onze visie op Betrokken zorg is daarbij ons kompas. Met 'Betrokken zorg' proberen we samen met u en uw omgeving, te doen waaraan u behoefte heeft. Te doen wat echt helpt om zo zelfstandig mogelijk en zo prettig mogelijk te leven. Dit betekent dat we aandacht hebben voor de relatie tussen u en onze medewerkers. Daardoor hebben we oog voor uw specifieke situatie, waarbij we rekening houden en zoveel mogelijk samenwerken met de formele en informele netwerken die er al zijn in uw omgeving.

Focus en ambitie
We willen onze zorg samen met de gemeenschap organiseren. Zo dichtbij mogelijk en zo passend mogelijk bij uw wens en die van uw omgeving. Ons doel is dat u zo lang mogelijk verantwoord thuis kunt blijven wonen, op de manier die bij u past. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, kunt u terecht in onze woonzorgcentra zo dicht mogelijk in de buurt.

Kwaliteit en continuïteit van zorg bieden aan de inwoners van ons werkgebied en een deskundige, betrouwbare en betrokken partner zijn voor interne en externe stakeholders. Dát is onze focus en ambitie. We doen dit door te werken vanuit zelfverantwoordelijke teams, vanuit het uitgangspunt dat meer eigen regie en verantwoordelijkheid bijdraagt aan de groei van onze medewerkers. We zijn van mening dat dit het werkplezier positief beïnvloedt, een hoge cliënttevredenheid geeft en we daarmee onze organisatie financieel gezond kunnen houden.

Missie ZONL
We voegen waarde toe; overal waar we zijn en in elke specifieke situatie waarin we ons bevinden. Integer, deskundig en in verbinding met de ander. Onze grondhouding is dat we werken vanuit vertrouwen en dat we verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn en wat we doen. Betrokken zorg is onze kracht.

Maatschappelijk en kwaliteitsverslag
We hechten veel waarde aan transparantie in de zorg. Naast onze verplichte verantwoording op www.jaarverantwoordingzorg.nl brengen wij een toegankelijker publicatie uit voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Een overzicht van de relevante gebeurtenissen leest u in 'Betrokken zorg in 2017'. Dit verslag belicht de ontwikkelingen binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de vele (kwaliteits)thema’s en activiteiten die er in 2017 zijn geweest.