Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft onlangs op het jaarlijkse Talma symposium de Innovatieprijs 2018 gewonnen. Tijdens dit symposium komen de organisaties van de Talma instellingen met een presentatie van ideeën, ter verbetering van een bepaald zorgaspect. Het geldbedrag wordt besteed aan de implementatie of doorontwikkeling van het winnende idee.

Het Klavergesprek
Marian de Boer presenteerde namens onze organisatie 'Het Klavergesprek'. Het Klavergesprek is een nieuwe laagdrempelige gespreksmethode die in een spelvorm wordt uitgevoerd. Deze nieuwe gespreksmethode zorgt ervoor dat persoonsgerichte zorg beter te realiseren is, doordat de verzorgenden de bewoners nog beter leren kennen. Tevens vindt er verdieping plaats, vaak ook tussen de bewoner en de mantelzorger. Zo ontstaan er mooie initiatieven die bijdragen aan het welbevinden van onze bewoners.

Prijs
Het publiek gaf door middel van stemmen aan dat ze 'Het Klavergesprek' het beste idee vinden. Wij zijn erg dankbaar en trots. Met het gewonnen geldbedrag van € 2,500,- kunnen wij Het Klavergesprek doorontwikkelen.