Vorige week heeft GGD Flevoland bekend gemaakt dat er een cluster van 10 personen met mazelen was op Urk. Inmiddels is er door de GGD een nieuw geval van mazelen aangetoond bij een kind. Daarnaast zijn er signalen van meer gevallen van mazelen, met aanwijzingen voor verspreiding onder niet gevaccineerde kinderen. Er wordt nu gesproken van een lokale uitbraak. De GGD adviseert aan ouders van ongevaccineerde kinderen op Urk en in Tollebeek om vervroegd te vaccineren. Dit advies is tot stand gekomen in samenspraak met het RIVM en wordt verspreid via de huisartsen en consultatiebureaus. Het vaccin is vanaf maandag direct beschikbaar.

Vervroegde vaccinatie voor kinderen van 6 tot 14 maanden
Aan alle kinderen van 6 tot 14 maanden die op Urk of in Tollebeek wonen en nog geen BMR-vaccinatie (Bof, Mazelen en Rode Hond) hebben gehad, wordt nu een vervroegde vaccinatie aangeboden.

Ouders die dit willen, kunnen elke werkdag van 14.00 - 15.00 uur zonder afspraak terecht bij het consultatiebureau van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Ouders woonachtig in Tollebeek kunnen dinsdag, woensdag en donderdag bij het consultatiebureau in Emmeloord terecht.

Voor vragen over deze vervroegde vaccinatie kan men telefonisch terecht bij het consultatiebureau via telefoonnummer: 0527 - 630391. Voor overige vragen belt u met GGD Flevoland: 088 - 0029910.

Waarom vervroegd vaccineren?
Kinderen tussen ongeveer 6 en 14 maanden zijn niet beschermd tegen een mazeleninfectie. Zij hebben geen antistoffen meer van de moeder en zijn nog niet beschermd door vaccinatie. Dat is in Nederland normaal gesproken geen probleem als er geen gevallen van mazelen zijn. Dit is op dit moment op Urk nu wel het geval waardoor er risico is dat deze jonge kinderen mazelen oplopen. Omdat juist jonge baby’s meer kans hebben op complicaties van mazelen, is het advies hen tijdens een epidemie goed en op tijd te beschermen. Dat is de reden voor deze vervroegde vaccinatie.

Mogelijkheid vaccineren voor andere personen
Voor niet-gevaccineerde personen is het ook mogelijk om zich alsnog te laten vaccineren. Voor kinderen tot 18 jaar kan dit binnen het rijksvaccinatieprogramma en afhankelijk van de leeftijd bij het consultatiebureau of de jeugdgezondheidszorg van GGD Flevoland. Volwassenen kunnen hiervoor terecht bij hun huisarts of bij de GGD.

Advies voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden
Er zijn mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een stoornis van de afweer. Mensen met een dergelijke gestoorde afweer adviseert de GGD om contact met iemand die (mogelijk) mazelen heeft te vermijden. Indien dit toch gebeurt, is het advies zo nodig contact op te nemen met de huisarts. Tijdens de zwangerschap is het ook niet mogelijk om te vaccineren. Zwangere vrouwen die geen mazelen hebben doorgemaakt en niet gevaccineerd zijn wordt ook geadviseerd contact te vermijden met mensen met mazelen. Wanneer dit toch is gebeurd, adviseert de GGD om contact op te nemen met de verloskundige voor advies.

Kinderen jonger dan 14 maanden inenten
Kinderen worden tegen de mazelen ingeënt vanaf 14 maanden. Uit onderzoek blijkt dat indien de eerste mazelenvaccinatie voor de leeftijd van 1 jaar wordt toegediend, op langere termijn de bescherming mogelijk minder goed is. Bij het aanbieden van een extra vaccinatie moet het risico van het krijgen van mazelen op korte termijn - en dus de noodzaak voor onmiddellijke bescherming - afgewogen worden tegen de mogelijk minder goede bescherming op lange termijn. Voor kinderen met een hoog risico op blootstelling aan mazelen op korte termijn, zoals nu het geval is op Urk, weegt, het positieve effect van snelle bescherming op tegen het negatieve aspect van mogelijk lagere afweer op lange termijn, aldus het advies van GGD en het RIVM.

Meer informatie over mazelen
Mazelen is een vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Mazelen is een besmettelijke kinderziekte. Door hoesten, niezen en praten kan het virus zich via de lucht verspreiden. Van mazelen kun je flink ziek worden. Gelukkig geneest mazelen meestal vanzelf en zijn medicijnen niet nodig. Meer weten over klachten, besmetting, voorkomen of behandeling? Kijk voor meer informatie over mazelen op www.rivm.nl/mazelen.