Stop Huiselijk Geweld Noordoostpolder-Urk, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, organiseert op maandag 25 maart 2019 van 12.00 – 17.00 uur een minisymposium Huiselijk Geweld in De Koningshof op Urk.

Anneke Spin, Eugenie Reijntjens en Nena Veldkamp van StopHuiselijkGeweld.nu ontvingen van Marretje Bakker van het Stimuleringsfonds Ledenvereniging een cheque van 1000 euro voor de PR-activiteiten en middelen van het mini-symposium. Anneke Spin, coördinator Stop Huiselijk Geweld.nu en aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL): “Van het Dr. C.J.Vaillantfonds mochten we ook al 2000 euro in ontvangst nemen. We zijn hier enorm blij mee en kunnen hierdoor een goed programma aanbieden. Dat dit onderwerp leeft onder de professionals is duidelijk, we hebben al bijna het maximum aantal aanmeldingen”.

Programma
Het symposium is bedoeld voor professionals en ketenpartners in de eerste en tweedelijn van Noordoostpolder en Urk. Er staan twee sprekers op het programma: Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier en ACFT geeft een presentatie over wat het doet met een kind als het opgroeit in een gezin waar sprake is van (emotionele) verwaarlozing, misbruik of geweld. En hoe professionals eerder kunnen signaleren en passende ondersteuning bieden. Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso en adviseur bij Social Force vertelt over wat aanhoudende geldstress met ons doet en hoe professionals daar op kunnen aansluiten. Ook komt er deze middag een ervaringsdeskundige aan het woord. Na het slotwoord van Freek Brouwer, wethouder op Urk, wordt het programma afgesloten.

Foto: Anneke Spin, Nena Veldkamp en Eugenie Reijntjens links op de foto) van StopHuiselijkGeweld.nu en Marretje Bakker van het Stimuleringsfonds Ledenvereniging (tweede van links).