Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) hebben hun samenwerking opnieuw vormgegeven met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor de komende jaren. Jos Becker (voorzitter Ledenvereniging) en Frank Kodden (bestuurder ZONL) ondertekenden deze overeenkomst begin oktober.

De Ledenvereniging en ZONL zijn samen ‘opgegroeid’ en actief in hetzelfde gebied; gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Partijen vullen elkaar goed aan op de onderwerpen wonen, zorg, welzijn en gemak. Daarbij ligt bij ZONL de focus op zorg en behandeling en bij de Ledenvereniging op het faciliteren van welzijns- en gemaksdiensten. Samen willen partijen zoveel mogelijk bijdragen aan maatschappelijke gezondheid en welzijn van de inwoners in het werkgebied.

Foto: Frank Kodden (l) en Jos Becker (r) ondertekenen samenwerkingsovereenkomst